3 julia RESIDENCES


xxxxxxxxx

Hong Kong SAR, Launched 2017

 

MODEL APARTMENT DESIGN Xxxxxxxxxxxxxxxx

Architecture by Richardson Sadeki.